Saker til behandling

I tillegg til noen informasjonssaker og en interpellasjon om eiendomsskatt, behandlet kommunestyret følgende saker:

  • Kvalifisert for framtida 2022
  • Transport barnehagebarn Vatnestrøm -Skaiå
  • Lokaler Den norske kirke
  • 2. tertialrapport
  • Samarbeid om Senter for forskning på folkehelse og levekår
  • Høringsinnspill strategi for kraftforedlende industri
  • Tilstandsrapport for barnehagene og skolene i Iveland 2021/2022
  • Søknad om støtte til ekstraordinært høye strømkostnader
  • Tilføring av midler til Nærings- og tiltaksfondet

All informasjon finner du i møteprotokollen
Lytt til debattene her.
 

Kontaktinformasjon