Møteprotokoll og lydfiler

Møteprotokollen er tilgjengelig i innsynsmodulen.
Lydfilene er også lagt ut. Dessverre har vi ikke lydfilen fra fire av sakene, men disse sakene gikk kjapt uten debatt og i henhold til innstilling.

Kontaktinformasjon