Møteprokollen klar

Følgende saker var ført opp på sakslista:

 • Årsmelding og årsregnskap 2021 
 • 1. tertialrapport 
 • Etablerersenter IKS - Bedre vilkår for vekstkraftige små og mellomstore bedrifter på Agder 
 • Mulig fusjon mellom Agder Energi AS og Glitre Energi AS 
 • Kvalifisert for framtida - nytt høringsutkast 
 • Endringer i vedtekter for barnehagene grunnet drift av SFO 
 • Revidering av SFO-vedtekter, Iveland kommune 
 • Revidering av ordensreglementet ved Iveland skole 
 • Innkomne anbud - Oppgradering av Ljoslandsveien 
 • Årsmelding og revidert regnskap Iveland sokn 2021 
 • Utvidet salgsbevilling 
 • Opprettelse av frivillighetsråd 
 • Frivillighetsåret 2022 - lokalt arrangement 
 • Fritak fra politiske verv 
 • Fritak fra politiske verv 
 • Referatsaker 

I tillegg kom det et par ekstrasaker. 
Møteprotokollen kan du lese her 

Kontaktpersoner