Saker til behandling

Kommunestyret behandlet følgende saker:

 • Budsjett for kontrollarbeid i Iveland kommune 2022
 • Økonomiplan 2022 - 2025, budsjett 2022
 • Strategiplan idrett og friluftsliv
 • Startlån og tilskudd fra Iveland kommune
 • Forespørsel om kjøp av kommunal grunn i Røyrmyrveien
 • Søknad om kjøp av kommunalt areal i Bakkane boligfelt
 • Etablering av nytt interkommunalt selskap - 110 Agder IKS
 • Søknad om fritak fra politiske verv
 • Valg av representanter til Iveland ungdomsråd
 • Valg av representanter til Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse
 • Referatsaker

Møteprotokoll 
Lydfiler

Kontaktinformasjon