Saker til behandling

Kommunestyret behandlet følgende saker:

  • 2. tertialrapport 2021
  • Hovedplan vei og veinormal
  • Kjøle- synings- og seremonirom
  • Kvalifisert for framtida - høringsutkast
  • Høringssvar tilskudd frivilligsentraler
  • Museumsstrukturen i Agder - Veien videre for Iveland kommune
  • Tilstandsrapport for barnehagene og skolene i Iveland 2020/2021
  • TV-aksjonen 2021
  • Møteplan politiske utvalg 2022

Møteprotokollen finner du her 

Lydfilene finner du her

Aktuelle linker - Kontaktperson