Saker til behandling - aktuelle linker

Kommunestyret behandlet følgende saker:

  • Nye datasystem - tilleggsbevilgning
  • Opprustning av lokaler på helseavdelingen

Møteprotokoll

Kontaktinformasjon