Møteprotokoll og lydfiler

Kommunestyret hadde følgende saker til behandling:

Velkommen - innledning ved ordfører Lydfil (mp3)
Kvalifisert for framtida - informasjon (presentasjon) Lydfil (mp3)
Sak 1: Delegeringsreglement for Iveland kommune Lydfil (mp3)
 Sak 2: KS - Debatthefte Lydfil (mp3)
Sak 3: Kvalifisert for framtida - oppstart og planprogram Lydfil (mp3)
Sak 4: Midt-Agder Friluftsråd - ny samarbeidsavtale Lydfil (mp3)
Sak 5: Økning av festeavgifter Lydfil (mp3)
Sak 6: Referat- og orienteringssaker Lydfil (mp3)

Møteprotokollen kan du lese her.

Kontaktinformasjon