Vedtak fra kommunestyret

Kommunstyret behandlet følgende saker torsdag 13. juni:

 • Tillegg til økonomiplan 2019-2022, budsjett 2019
 • Årsmelding og årsregnskap 2018
 • 1. tertialrapport 2019
 • Kontrollutvalgets årsmelding 2018
 • Kommuneplanens arealdel, revisjon. Melding om oppstart og høring av planprogram.
 • 3. og 4. årstrinn samlet på Vatnestrøm
 • Søknad om støtte til integreringsarbeid
 • IKT i skolene
 • NAV Midt Agder - Vertskommune
 • Ny ladestruktur for EL-bil lading
 • Innføring av VA-norm i Iveland kommune
 • Samarbeidsavtaler mellom Iveland kommune og Agder Politidistrikt
 • Nasjonal ramme for vindkraft på land - innspill frå Iveland kommune.
 • Midt-Agder IUA - Endrede vedtekter
 • Avvik og varsling i Iveland kommune

Møteprotokollen

Kontaktinformasjon