Saksliste og møteprotokoll

Kommunestyret hadde følgende saker til behandling:

 • Søknad om konsesjon for erverv av gnr. 3, bnr. 12. Søker Henning Grosaas. Klagebehandling.
 • Prosjektplan, kvalifisert for framtida
 • Høring - Regionplan Agder 2030
 • Veikart for bedre levekår - innspill og viljeserklæring
 • Ny infrastruktur for lading av EL-bil
 • Trafikksikkerhetsplanen 2019-2023 - endelig planvedtak
 • Forlengelse av "Kontrakt for kjøp av tomter"
 • Regionreformen: kostnader ved endring av kommunenummer,
 • Næringsavfall fra kommunal virksomhet
 • Styremedlem Iveland frivilligsentral
 • Årsrapport 2018, Skatteoppkreveren i Iveland
 • Kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreveren for Iveland kommune
 • Referatsaker
 • 1. Iveland menighetsråd - Årsmelding og regnskap 2018
 • 2. Årsrapport - Regionalt næringsfond for vestregionen

Møteprotokoll 

Kontaktinformasjon