Møteprotokoll

Kommunestyret behandlet følgende saker denne kvelden:

  • Prosjektplan, kvalifisert for framtida
  • Oppholdstid i barnehagene i Iveland
  • Utbedring av Steinsfoss tømmerenne
  • Støtte til fiberutbygging
  • Høring - Organisering av den sivile rettspleien i Agder Politidistrikt
  • Referatsaker

Aktuelle linker:

 Reglement for støtte til fiberutbygging vil bli lagt ut på våre hjemmesider.

Kontaktinformasjon