Kommunale vedtak

Kommunestyret behandlet åtte saker i møte 13. desember 2018. Den mest omfattende saken var "Budsjett 2019, økonomiplan 2019-2022". I møteprotokollen vil du finne hele behandlingen med de ulike forslag og avstemming. 

9. januar 2019:
Vi lar møteprotokollen fra møtet ligge ute på nettsidene. Når det gjelder budsjett og økonomiplan vil det bli en liten justering i februar 2019, men kun på noen punkter. Grunnen til dette er at noen punkter i vedtaket ikke har full-finasiering. Nytt vedtak vil bli lagt ut ifm denne saken.

Kontaktinformasjon