Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline03. november kl. 20:30

Budsjett og økonomiplan - Innstilling

Hele budsjettprosessen er samlet i denne artikkelen. Formannskapets innstilling fra møte 22. november er nå lagt ut.

Les mer clear

Hørselskontakt

Generelt om tjenesten

Alternativt navn

Hørsel - hjelpemidler

Beskrivelse

 • Gi råd og veiledning i bruk av høreapparat og hørseltekniske hjelpemidler.
 • Hjelp til å søke på hørseltekniske hjelpemidler, f.eks. teleslynge, dørvarsling, telefon og røykvarsler.
 • Hjelp til å ta kontakt med annen hørselkompetanse, f.eks. hørselsentral og hjelpemiddelsentral.
 • Institusjoner kan også ta kontakt hvis de ønsker kursing av ansatte.Koordinere tilbud til hørselshemmede i samarbeid med brukere og hjelpeapparatet.

Målgruppe

Personer med nedsatt eller manglende hørsel eller tinitus (øresus).

Tjenesten gis til personer som er ferdig med grunnskolen.

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Partnere

 • Hørselssentralen
 • NAV hjelpemiddelsentral, Arendal - avd. hørsel
 • Montør av tekniske hjelpemidler
 • Vaktmester i kommunen
 • Hjemmesykepleien
aaa

Lover og forskrifter

 • Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)
 • Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven)
 • Lov om folketrygd (folketrygdloven)
___

Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Kontakt kommunens hørselskontakt v/ hjemmesykepleien mob. 909 28 426. Ukedager fra kl 11.00-15.00, eller e-post: hjemmesykepleie@iveland.kommune.no

 

Saksbehandling

___

Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet

Avdeling:Pleie- og omsorg
Telefon:95025726
Postadresse:Fosstveitlia 2 4724 IVELAND
Besøksadresse:Fosstveitlia 2 4724 IVELAND

Kontaktpersoner

Navn:Monica Verdal
Tittel:Enhetsleder pleie og omsorg
Mobil:971 75 766
Epost:monica.verdal@iveland.kommune.no
Navn:Helèn Eretveit
Tittel:Avdelingsleder PLO
Mobil:994-74782
Epost:helen.eretveit@iveland.kommune.no

Andre opplysninger

Oppdatert:2021-03-06 11:41
Gyldig til2023-05-31