Tilsyn uten merknader

Mattilsynet har i 2020 og 2021 vannforsyningssystemets vannledninger som tema ved tilsyn. I midten av oktober var de på besøk i Iveland kommune og kontrollerte våre fire kommunale vannverk (Skisland, Vatnestrøm, Skaiå og Skrøme).
I deres konklusjon kommer det frem at kommunen ivaretar kravene i drikkevannsforskriften for distribusjonssystem for drikkevann. De fant ingen avvik fra reglene om farekartlegging, farevurdering, tilstand, drift, plan for fornying og vedlikehold. 

Følgende ble kontrollert:

  • Farekartlegging og farevurdering: I orden
  • Plan for fornying og vedlikehold: I orden
  • Tilstand og drift: I orden

Driftsleder Jonny Lilletveit er naturligvis veldig fornøyd med at Mattilsynet ikke fant noe å bemerke under tilsynet, og kommenterer saken slik:

Vann er en av de viktigste tjenestene Drift og utvikling leverer. Det ligger mye arbeid bak fra driftsoperatørene at det er vann i krana hele tiden.
Vannverkene i kommunen holder en høy kvalitet og det er da ekstra positivt for oss at internkontrollsystemet vårt ikke får avvik ved tilsyn

Kontaktinformasjon