Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleien gir hjelp og veiledning til hjemmeboende som på grunn av sykdom, skade, funksjonssvikt eller av aldersmessige årsaker har behov for nødvendig helsehjelp.

Hjemmehjelp / praktisk arbeid

Hjemmetjenesten er en praktisk bistand i hjemmet. Dette innebærer bl.a. følgende oppgaver:

 • Matlaging (tørrmat og evt oppvarming av middag)
 • Nødvendig rengjøring av rom som daglig er i bruk
 • Hjelp til sengeskift
 • Vask av tøy/ nødvendig etterbehandling
 • Vask av vinduer
 • Evt hjelp til handling/bestille matvarer ved spesielle behov
 • Andre oppgaver etter avtale


Hjemmetjenesten kan ikke bistå med følgende oppgaver:

 • Kjøring til andre formål enn handling av matvarer
 • Hagearbeid eller annet utearbeid
 • Rydding eller rengjøring av rom i huset som til daglig ikke er i bruk
 • Bake brød eller andre store matlagingsoppgaver
 • Hjemmehjelp innvilges etter søknad, og vurderes individuelt. Det er brukerens behov som avgjør hvor mye hjelp som tildeles.


Søknadsskjema:
Du finner søknadsskjema under "Tilknyttede elementer", "Skjema A-Å" og i aktuell tjenestebeskrivelse.
 

Demenskoordinator

For å sikre utredning og oppfølging av personer med demens har Iveland kommune etablert tjenesten demenskoordinator. Det å ha en kontaktperson som følger med og ser endringer i funksjon og behov kan være avgjørende for at pasientene får riktige helse- og omsorgstjenester til riktig tid, slik at de kan klare seg i eget hjem så lenge som mulig og ikke minst at de kan føle seg trygge og ivaretatt. Oppfølging og utredning skjer i samråd med fastlegen.

Brukerstyrt personlig assistent (BPA)

Brukerstyrt personlig assistent (BPA) er en ordning som er særlig tilrettelagt for mennesker med omfattende funksjonsnedsettelser. I prinsippet omfatter ordningen de samme tjenestene som ordinære helse- og omsorgstjenester – som bistand til stell, pleie, måltider, fritidsaktiviteter og alle andre nødvendige hverdagslige gjøremål. Har man vedtak om tjenester som er organisert gjennom BPA-ordningen, har brukeren egne assistenter som han eller hun har arbeidslederansvaret for.
I organiseringen av tjenesten blir det lagt stor vekt på brukermedvirkning.

Avlastning utenfor institusjon

Til personer med særlig tyngende omsorgsarbeid skal kommunen tilby nødvendig pårørendestøtte blant annet i form av:

 • Opplæring og veiledning
 • Avlastningstiltak
 • Omsorgsstønad
   

Omsorgsstønad

Til personer med særlig tyngende omsorgsarbeid skal kommunen tilby nødvendig pårørendestøtte blant annet i form av:

 • Opplæring og veiledning
 • Avlastningstiltak
 • Omsorgsstønad

Tilknyttede elementer / linker

Kontaktinformasjon