Utlån av hjelpemidler for kortvarig og varig bruk

Kortvarig behov:
Iveland kommune har et kommunalt hjelpemiddellager med enkle hjelpemidler til utlån. Eksempler er rullator, krykker og dusjkrakk. Som innbygger kan du låne hjelpemidler fra kommunalt lager dersom behovet er kortvarig.

Kontaktinformasjon: 
  • Ergoterapeut Sverre Landås tlf 918 76 417 (dagtid)
  • Helsesykepleier Gunnhild Åsland tlf 915 98 567 (dagtid)
  • Ved akutt behov for hjelpemidler på kveld eller i helg, ta kontakt med hjemmetjenesten på tlf 909 28 426
Varig behov:
Dersom du har et varig behov for hjelpemidler, må det søkes om og bestilles fra NAV Hjelpemiddelsentral. Det er kommunens ergoterapeut eller kommunale fysioterapeut som søker om dette på vegne av deg. 
Kontakt ergoterapeut Sverre Landås tlf 918 76 417 for ytterligere informasjon.

Tjenestebeskrivelse og kontaktinformasjon