Hvem skal i karantene?

Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) pålegger karantene for:
 • Husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære kontakter til bekreftede tilfeller med covid-19
 • De som har pleiet den bekreftet smittede eller hatt tilsvarende nær kontakt uten riktig beskyttelsesutstyr
 • De som ankommer Norge fra utlandet, med visse unntak
I tillegg anbefales karantene for:
 • Husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære kontakter til person med "sannsynlig covid-19" (der test ikke kan gjennomføres)

Du må melde fra til kommunen

For å kartlegge behovet for nødvendige helsetiltak i fremtiden, trenger kommunen å vite hvem og hvor mange som til enhver tid er i karantene. Vi ønsker derfor å kjenne til at du er i karantene. I de tilfellene der kommunens smittesporingsteam ringer deg og sier du skal i karantene, trenger du ikke å melde inn dette en gang til. Da har vi allerede registrert deg.
 
Kontakt Servicetorget, tlf 379 61200 med følgende informasjon: 
 • Navn
 • Alder
 • Telefonnummer
 • Når gjelder din karantene fra?
 • Dersom du har vært på reise, hvor har du vært?
 • Når du kom tilbake til Norge?
 • Har du symptomer?
Dette gjelder kun for innregistrering av karantenetilfeller. Ved medisinskfaglige spørsmål ring koronatelefonen på tlf. 815 55 015, Iveland legekontor på tlf. 379 61 230 eller legevakten på 116 117.

Annen kontaktinformasjon

Overnevnte gjelder kun for innregistrering av karantenetilfeller. Ved medisinskfaglige spørsmål, ring:

 • Koronatelefonen, tlf. 815 55 015
 • Iveland legekontor, tlf. 379 61 230
 • .... eller legevakten tlf 116 117