Informasjon om ordningen

Hva er bostøtte?:
Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for de som har lav inntekt og høye boutgifter. 
Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtak, men det er kommunen som behandler søknaden og har all kontakt med deg som søker. 

Sjekk om du kan få bostøtte:
Husbankens nettsider kan du se hvem som kan få bostøtte, hvilke krav som gjelder for boligen og hvilke inntektsgrenser som gjelder. Du kan også prøve bostøttekalkulatoren.

Søk bostøtte:
Søknadsfristen for bostøtte er den 25. hver måned. Utbetaling skjer ca. den 20. i påfølgende måned. Hvis du får innvilget bostøtte, blir søknaden din overført til neste måned. Får du avslag fordi du har høy inntekt en måned, blir søknaden din overført til neste måned automatisk.
Søk bostøtte her.

Meld fra om endringer:
Du har plikt til å melde fra hvis det er endringer i noen av opplysningene du har gitt i søknaden. Sjekk alltid at det er brukt riktige opplysninger i vedtaket du får.

Klage på vedtak om bostøtte:
Hvis du mener noe er feil i vedtaket, kan du klage innen 3 uker etter du mottok vedtaket 

Mer informasjon:
Følg med på Husbanken sine nettsider
 

Aktuelle linker

Vi har lagt inn linker i teksten i avsnittet foran. Her finner du link til vår tjenestebeskrivelse og bostøtte kalkulatoren.

Husbanken-Bostøtte_870x1250 

Kontaktinformasjon