Bakgrunnen for prosjektet

Bakgrunn for prosjektet:  
  • Stort rekrutteringsbehov i kommunene i årene fremover
  • Noe ulikt fra kommune til kommune, men kommer for fullt de neste årene
  • På sikt vil det være behov for 3-4000 nye ansatte årlig, bare for kommunene på Agder
  • Spesielt utfordrende innen helse/omsorg og barnehage, men også i skolen 

#Drømmejobben er en felles betegnelse for de mange fremtidsrettede, meningsfulle og faglig spennende jobbene kommunene på Sørlandet tilbyr. På drømmejobben.com kan du treffe alle ambassadørene fra Agder-kommunene. De forteller hvorfor de mener de har funnet #drømmejobben i sin sørlandskommune.
Drømmejobben_1200x2000I Iveland kommune er rådgiver i rådmannens stab, Sarah Halleland, vår ambassadør. Bli bedre kjent med henne og hennes arbeidsoppgaver i kommunen

Kommunal sektor er i endring. Vi trenger kompetent arbeidskraft i alle sektorer i årene fremover. I disse dager starter man opp med et desentralisert studie i sykepleierfaget. Vi trenger flere sykepleiere i kommunen allerede nå, og fremover vil det bli behov for andre fagstillinger, for å kunne yte best mulig tjenester til innbyggerne, forteller rådmann Sten Albert Reisænen   


På bildet ser vi rådgiver og ambassadør Sarah Halleland og rådmann Sten Albert Reisænen

 

Kontaktinformasjon