Gjennomsnitt av alle tellende fag inkludert eksamen gav resultatet 41,9.

Det mest gledelige er at dette ikke bare er et enkeltstående resultat ett år, men del av en svært positiv trend de siste årene, sier kommunalsjef Lars-Ivar Gjørv i en kommentar.

Rektor Håkon Laland er naturligvis svært glad og takknemlig for det gode resultatet, og uttaler følgende:

Dette er et resultat som mange skal ta æren for: Elevers positive holdninger til læring som igjen har gitt dem kunnskap og evner til å prestere på et høyt nivå. En skoleledelse med ansatte som verdsetter alle og som tilpasser og tilrettelegger etter moderne prinsipper. Foreldre som har støttet opp om elevene i deres arbeid med skolearbeid og holdninger til skolen, samt en kommune som har prioritert skole både økonomisk og faglig.