Kommunal opprydding i mai

Trærne må fjernes for å hindre oppdemming av grøfter og stikkrenner. Grunneiere langs kommunale veger oppfordres til å fjerne det som kan brukes til ved eller annet.
Drift og utvikling begynner i mai måned å fjerne det som ligger i grøfter langs kommunale veger.
Trærne blir da lagt inn på grunneiers grunn der dette er hensiktsmessig.

 

Kontaktinformasjon