Hvem kan få selvtest? Hvordan bestiller du?

Regjeringen har besluttet at det offentlige skal tilby gratis testing for covid-19 så lenge sykdommen defineres som en allmennfarlig smittsom sykdom. Det er ønskelig at befolkningen har lav terskel for å teste seg, slik at eventuell smitte blir fanget opp tidlig. 

Det er per 11. januar gjort en prioritering på utlevering. Dette gjelder:
 1. Ansatte i helse- og omsorgssektoren og ansatte i andre kritiske samfunnsfunksjoner
 2. Personer med symptomer på covid-19
 3. Ansatte i barnehager og alle elever og ansatte i barneskole og ungdomsskole

Les mer om prioriteringer for utlevering av selvtester hos Helsedirektoratet . Siden oppdateres jevnlig.

Hvem kan få en selvtest?
Personer som er bosatt i, eller oppholder seg i Iveland kommune, og oppfyller kriteriene, kan hente ut selvtest ved servicetorget når de er bestilt på forhånd.
 • Mandag til fredag kan bestilt test hentes i servicetorget mellom kl. 09:00 og 14:00.
 • På ettermiddag / kveld / helg kan man hente selvtest ved Iveland omsorgssenter. Ring 950 25 726 og gjør avtale. Ingen med symptomer må komme inn på omsorgssenteret. 
Dersom du får positivt testresultat på en selvtest, må du ringe kommunens smittesporingsteam for dialog og veiledning. Smittesporingsteamet kan kontaktes gjennom kommuneoverlegen på tlf. 908 83 570 hele uka (mandag - søndag)

Slik bestiller du:
Ring Iveland kommune, servicetorget, tlf 379 61 200, mandag-fredag mellom kl. 09.00 - 14.00.
 
Alternativt kan du få gratis test ved teststasjonen i Vennesla, like nord for Vennesla kirke:
 • Åpningstider i Vennesla er hverdager kl 08.00 - 15.00 og i helger og helligdager fra kl. 09.00 - 15.00
 • Der kan man få utlevert selvtest (hurtigtest man enkelt kan gjøre selv), dette krever ikke time, bare kjør inn i drive-in bua
 • Dersom man ønsker at teststasjonen skal utføre testen må det bestilles time gjennom c19 (krever innlogging). Det settes da automatisk opp en time neste dag om man bestiller på kvelden, og etter noen timer om man bestiller om formiddagen.
 • Rutinemessig tas det også der hurtigtest. Svar kommer på helsenorge.no innen ca 30 min.
 • PCR (mest følsom og nøyaktig) brukes som bekreftelsestest etter positiv hurtigtest, denne sendes til laboratorier, og der svaret vanligvis kommer etter 1-2 dager, også på helsenorge.no

Har du fått luftveissymptomer?

Flytskjema november 2021

Hvordan ta en selvtest - gode linker

Kontaktinformasjon

 • Iveland kommune, servicetorget, tlf 379 61 200
 • Kommuneoverlegen, tlf. 908 83 570