Dette tilsvarer 2,3% av arbeidsstyrken, en økning på en person fra måneden før og en økning på to personer fra august 2013.
Ledigheten i Aust-Agder fylke lå på 3,6% ved utgangen av august måned.