Tallenes tale

Innbyggertallet i Iveland kommune ved utgangen av 2. kvartal er blant de høyeste tallene vi har hatt. Noe av forklaringen skyldes at det er registert ti flyktninger fra Ukraina. Det er registert 14 fødsler det siste året (2. kvartal 2021 - 2. kvartal 2022).  

Antall fødsler de siste årene: 

  • 2017: 15 barn
  • 2018: 18 barn
  • 2019: 23 barn
  • 2020: 14 barn
  • 2021: 13 barn 

Kontaktinformasjon