Tallenes tale

Innbyggertallet i Iveland kommune ved utgangen av 3. kvartal har vist en jevn og stabil utvikling de siste årene. I 2018 var tallet 1329, i 2019 en liten reduksjon til 1326, mens det i 2020 var på 1327 innbyggere. Ved utgangen av 3. kvartal 2021 er innbyggertallet på 1335. Til sammen 17 nye Ivelendinger er registrert siste kvartal.  

Antall fødsler: 

  • 2017: 15 barn
  • 2018: 18 barn
  • 2019: 23 barn
  • 2020: 14 barn
  • 2021 (pr 3. kvartal): 9 barn 

Kontaktinformasjon