Iveland folkebibliotek flyttet til nye lokaler i Åkle høsten 2014. Det ble i den anledning gjennomført en omfattende kassering blant våre produkter. De fleste mediene ble solgt tidligere i år. Nå legger vi ut siste del som består av mange barnebøker, noen ungdomsbøker og enkelte voksenbøker. Videre vil du finne nyere tidsskrift, dvd, lydbøker o.a.

I anledning Ivelandsdagene tilbyr vi dette helt gratis torsdag 3. september mellom kl. 10.00-20.00. Alt vil ligge godt merket på egne bord i biblioteket på Åkle.
Dagen derpå forsvinner alt ut av kommunen!