Tilskuddsordninger - stat og kommune

Statlige tilskudd:
Staten har en egen side med oversikt over samtlige statlige tilskudd til lag og foreninger. Per mars 2023 inneholder oversikten 128 ulike ordninger. Sjekk ut her.

Kommunale tilskudd:
Innenfor kulturomådet har vi følgende tilskuddsordninger:

Tilskudd til frivilligheten:
Kommunestyret har satt av kr. 70.000,- til frivilligheten. Formålet er å øke aktiviteten og få flere arrangement og tilstelninger i kommunen. Ønske er å bidra til et levende lokalsamfunn med trivsel på tvers av generasjoner. Søknadsskjema - Retningslinjer (pdf)

Motivasjon og kompetanse blant ledere og lagledere i frivillige foreninger:
Kommunestyret har satt av kr. 30.000,- til denne ordningen. Søknadsskjema

Kulturmidler:
Tildeling av driftstilskudd til lag og foreninger en gang per år. Søknadsfristen er vanligvis i mnd.skiftet april/mai. Nærmere informasjon kommer i bygdebrevet og på nettsidene. i 2021 og 2022 var det ikke økonomi til å fordele kulturmidler.
Søknadsskjema

Underskuddsgaranti / annonsestøtte ved kulturarrangement:
Iveland kommune ønsker å være en støttespiller for frivillige lag og foreninger. Dersom en forening planlegger et kulturarrangement kan det søkes om underskuddsgaranti eller annonsestøtte fra kommunen. Det er mulig å søke hele året. Vi har ikke laget noen egne søknadsskjema, men husk å få med et budsjett og finansieringsplan. Det er begrenset med midler.

Iveland kommunes kulturstipend for ungdom inntil 20 år:
Levekårsutvalget har innført en ordning der ungdom inntil 20 år kan søke kulturstipend. Søknadsfristen kan variere. Nærmere informasjon vil du alltid kunne finne i bygdebrevet og på nettsidene. Det er mulig for lag/foreninger og enkeltpersoner og fremme forslag til kandidater.
Søknadsskjema
Vedtekter for kulturstipendet (pdf)

Søknadsskjema for kulturmidler og kulturstipend finnes i dette avsnittet samt på siden "Skjema A-Å". Vi har ingen søknadsskjema for underskuddsgaranti ved arrangement.

Kulturpris:

Iveland kommune deler ut kulturpris hvert annet år, med unntak av 2018 der utdelingen ble utsatt ett år. Prisen skal gå til enkeltpersoner eller foreninger som på en særskilt måte har gjort en innsats for kulturlivet. Kulturprisen er på kr. 7.000,- samt en gave til en verdi av kr. 1.000,-. Innspill til kandidater er ønskelig. Tjenesteutvalget bestemmer hvem som blir tildelt kulturprisen.

1996: Torkell Fjermedal 1998: Salve Øina 2000: Gjermund Frøysaa
2002: Ivar Mjåland 2004: Karen Bakken 2006: Olaf Engestøl sr
2008: Anders Tveit 2010: Karstein Lie 2012: Margaret A Beresford
2014: Jorunn Budalshei 2016: Iveland skolekorps 2019: Jorunn Frøysaa
2021: Ragnhild Lilletveit 2023: ??  

 

Ung Kultur Møtes (UKM)

Vennesla og Iveland samarbeider om et felles arrangement i Kulturhuset i Vennesla i februar hvert år. Påmelding skjer via ukm.no sine nettsider fra medio desember, ca 1,5 mnd før selve mønstringen. UKM er for all ungdom mellom 10-20 år.

Ivelandshallen:

Idrettshallen ligger sentralt på Birketveit. Lag og foreninger fra Iveland kan benytte den gratis dersom de stiller opp på vaktmesterkurs hvert annet år. Andre må betale leie ut i fra gjeldende satser. All forespørsel om leie rettes til kulturleder. Det finnes noe mer informasjon under tjenestebeskrivelsen "Ivelandshallen".

Iveland idrettslag drifter treningssenteret. 

Kino:

En gang i måneden får vi besøk av bygdekinoen. De viser en barnefilm kl. 18.00 og en ungdoms-voksenfilm kl. 20.00. Filmkveldene foregår på Åkle kulturarena (biblioteket). Salg av fast og flytende kinomat på Joker Iveland.
Kinoprogrammet finner man her

Tilknyttede elementer / linker:

Kontaktinformasjon: