Program for kvelden / link

Ingjerd Modal fra Høvåg kommer og forteller fra den store sørlandske dikterens liv og virke. Hun vil lese litt fra hans bøker, og tar med seg en del bøker for salg.
Ingjerd Modal representerer "Gabriel Scott selskapet" - hun er ei festlig og morsom dame å lytte til !
Pause med kaffe og mat.

Gabriel Scott selskapet

Kontaktinformasjon