Kommunal eller privatpraktiserende fysioterapeut?

Dersom du er henvist til individuell fysikalsk behandling og kan nyttiggjøre deg ordinær instituttbehandling, tar du kontakt med de privatpraktiserende fysioterapeutene. De tilbyr fysioterapibehandling, samt trening i sal med mye utstyr.

Kommunefysioterapitjenesten skal arbeide forebyggende, helsefremmende, i tillegg til å behandle og å jobbe med habilitering og rehabilitering. Den kommunale fysioterapeuten følger opp både på helsestasjon, i skole, barnehage, på Iveland omsorgssenter, og ved behov i eget hjem. I tillegg har den kommunale fysioterapeuten ansvar for Frisklivssentralen i Iveland - se egen side

Følgende oversikt (pdf) viser fordelingen av arbeidsoppgaver: Arbeidsfordeling

Oppfølging av fysioterapeut:
Har du fått henvisning fra lege til individuell fysikalsk behandling bør du snarest selv ta kontakt med de private fysioterapeutene for å avtale behandlingstidspunkt. Kapasiteten avgjør hvor lang ventetiden er, men vi tilstreber å gi tilbakemelding om timeavtale så fort som mulig og senest innen to uker fra mottatt henvisning. Fra 1. januar 2018 trenger du for øvrig ikke henvisning fra lege for å få stønad til fysioterapi.

Kommunefysioterapitjenesten tar i mot søknader både muntlig og skriftlig fra brukere selv og samarbeidspartnere. Det er ønskelig med skriftlig søknad, men ingen betingelse (se søknadsskjema i neste avsnitt). Søknadskjema/samtykkeskjema leveres i servicetorget på kommunehuset eller sendes med post til:

Fysioterapitjenesten v/Kristine Amundlien
Frikstadveien 20
4724 Iveland

Priser

Behandling/oppfølging hos kommunal fysioterapeut er gratis.

I januar 2018 kom nye regler, slik at også behandling hos privatpraktiserende fysioterapeuter gis gratis til alle barn under 16 år. Det er ingen diagnoser som gir gratis behandling lenger, men du får frikort etter betalte 2025,- kroner.

Tilknyttede elementer / linker

Kontaktinformasjon

  • Kommunal fysioterapeut, Kristine Amundlien, 971 54 146 (mandag - torsdag)
  • Privatpraktiserende fysioterapeut med driftsstilskudd, Monica Vedeld 411 03 623
  • Privatpraktiserende fysioterapeut med driftstilskudd, Bodil Flobak, 950 25 801 (mandag og fredag)