Etter planen skal de være på kommunehuset frem mot slutten av 2016. Flyttingen skyldes ombyggingen av Iveland bygdeheim som tar til i disse dager.
Alt utstyr er på plass og normal drift er godt i gang.

I dag arbeider Bodil Flobak (privatpraktiserende fysioterapeut med driftstilskudd) og Elizabeth Mathisen (kommunal fysioterapeut) i lokalene. I midten av oktober kommer Monica Vedeld tilbake fra permisjon, slik at avdelingen blir fulltallig.

På våre facebook sider kan du i løpet av 25 sekunder få en nærmere omvisning i lokalene... (link i høyre kolonne).