Ny giv for frukt- og bær i Setesdal:

Vi starter kvelden med vandring i eplehagen hos Sigrid Nersten Lunden.  Etter markvandring samlast vi i grendehuset for kaffi og noko å bite i. Der vil Per Try frå Søgne fortelje om sine erfaringar som epleprodusent. Vi avsluttar kvelden med ein open programpost der vi samtalar om moglegheiter og korleis vi kan utvikle frukt og bær satsing i Setesdal. Ole Magne Omdal vil lede oss gjennom kvelden. 

Vi ynskjer å kome i kontakt med alle dykk som driver eller de som har planar om å etablere frukt- eller bærproduksjon. Møt difor opp til ein hyggeleg frukt- og bærkveld på Longerak.