Hovedtema vil være innspill til Strategisk næringsplan for Kristiansandsregionen og den tilhørende kommunale handlingsplanen. Annen kommunal informasjon vil bli formidlet, og det blir mulig med en direkte dialog. Både ordfører og næringssjef vil være tilstede.
Ingen påmelding - hjertelig velkommen!