Følgende tjenester kommer inn under egenandelstak 1:

Egenandeler fra:

  • Lege
  • Psykolog, poliklinikk (sykehus)
  • Røntgeninstitutt
  • Pasientreiser
  • Medisiner og utstyr på blå resept

Egenandelstak kr. 2.205,-

Følgende tjenester kommer inn under egenandelstak 2:

Egenandeler fra: 

  • Undersøkelse og behandling hos fysioterapeut
  • Enkelte former for tannbehandling
  • Opphold ved godkjent rehabiliterings-institusjon
  • Behandlingsreiser til utlandet i regi av Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet HF

Egenandelstak kr. 1.990,-
Frikort for egenandelstak 2 er automatisert fra 1. januar 2017. 

Hold deg oppdatert via helsenorge.no - den offentlige helseportalen.