Tanker ved ukeslutt

Iveland kommune er en liten kommune, den er oversiktlig og der veldig mange kjenner hverandre eller som mange av oss sier: «vi vet godt hvem de er». Dette har helt klart både positive og negative sider ved seg. Men i all hovedsak så er dette av det gode. Det er jo ofte derfor mange av oss velger å bosette oss på et lite sted fordi nærhet til tjenestene og nærhet til lokalsamfunnet er et gode vi ønsker at våre barn skal vokse opp med.

Nå som koronasmitten blomstrer opp igjen blir beskrivelsen av de ulike lokale utbruddene og smittede stadig mer detaljert. Dette er informasjon som av smittevernhensyn er viktig for offentligheten, for det kan bidra til å få ut relevant informasjon til personer som skal i karantene eller i avventende karantene. 

Selv om det er viktig og riktig at denne informasjonen blir offentliggjort skal vi huske på at bak denne offentliggjøringen er det noen mennesker som har blitt smittet av korona.

Det kommer en del historier ut i media der personer forteller om hvordan de opplevde å bli hetset og hengt ut fordi de ble smittet av korona. De opplevde å bli sett på som uansvarlige, uforsiktige og noen beskriver også at de ble sett på som egoistiske. 
Og utgangspunktet er at dette opplever de bare fordi de har vært så uheldige å bli smittet.
De har vært så uheldige at de har blitt smittet av koronaviruset. 

I Iveland er smitten økende og vi har fått totalt seks nye smittetilfeller denne uken. Barn og ansatte ved to avdelinger i Vatnestrøm Barnehage er satt i karantene frem til 13 februar fordi en nærkontakt som har tilknytning til barnehagen er smittet av viruset.  
Vi opplever også økt smitte i nabokommuner og i landsdelen forøvrig, så i sum får vi enda en påminnelse om at vi må leve med smitte i samfunnet i enda noe tid.

Hvorfor skriver jeg dette? 
Jo, fordi jeg i en tid med økt smitte og der vi nok alle kjenner på at vi er lei denne «koronaen»,  ønsker at vi henter fram den positive kraften ved det å være en liten kommune og bo i ei lita bygd! Og det er at vi bryr oss om hverandre, at vi står sammen og at ingen skal oppleve å bli hetset eller uthengt om de skulle være så uheldig å bli smittet av koronaviruset. 

Jeg ønsker dere alle ei god helg og håper at dere finner veien ut i det nydelige vinterværet som helgen ser ut til å by på.

Kontaktinformasjon