Det blir informasjonsmøte for elevene på Iveland skole tirsdag 10. oktober, med prosjektstart på Moonlight torsdag 12. oktober. Det legges opp til tre samlinger på Moonlight i oktober og november. De som ønsker å bli med vil få opplæring og nødvendig utstyr på Moonlight. Det er ingen krav om at du må være flink til å ta bilder, men du må ha lyst og anledning til å bruke noen kvelder på dette prosjektet. 
Ungdommen velger selv ut de bildene som de i fellesskap mener gir best uttrykk for deres tanker, holdninger og meninger. Etter planen vil disse bildene bli stilt ut i Ivelandshallen søndag 3. desember i forbindelse med "førjulsmoro". 

Fotostemmer er et enkelt og kreativt verktøy for medvirkning. Hensikten er at deltakerne gjennom bilder engasjeres og får muligheten til å fremme sine tanker, holdninger og meninger.

Les mer om prosjektet på KoRus Sør sine hjemmesider.