Høy score på flere parametre

Resultatene fra brukerundersøkelsen som ble sendt ut til foreldrene i november 2022 er nå klare. Vi bruker Utdanningsdirektoratets brukerundersøkelse, hvor det også er mulig å få sammenligningsgrunnlag for fylket og landet. 

Enhetsleder Beate Stømne Frigstad er veldig fornøyd med tilbakemeldingene, og kommenterer det slik:

Vi er svært fornøyd med resultatene for Iveland kommune. Foreldre har gitt oss bedre score på alle punkt i forhold til i fjor. Vi er spesielt fornøyd med punktet «barnets trivsel» og «generell tilfredshet over barnehagetilbudet».

Beate-Marit-2023Barnehagene har satset på tiltak og kompetanseheving i COS, RVTS og inkluderende barnehagemiljø, hvor styrking av barnets selvfølelse, trivsel og tilhørighet i barnegruppa har grunnleggende fokus. Brukerundersøkelsen er et nyttig verktøy for barnehagen for å vurdere vår praksis, rutiner, relasjonsarbeid og pedagogisk innhold. Det er alltid noe vi kan forbedre og endre for å gjøre barnehagetilbudet enda litt bedre.

Resultater og svarprosent:
Vi hadde en svarprosent på 68,3% som er høyere enn nasjonalt og Agder. Tallene gjelder kun Skaiå barnehage, da Vatnestrøm har for liten gruppe til å kunne publisere tall.
Tallenes taler viser som følger (5 er det beste):
 

Tema: Nasjonalt 2022 Iveland kommune
2022
Agder kommunene
2022
Ute- og innemiljø 4,2 4,5 4,3
Relasjon barn - voksne 4,5 4,4 4,6
Barnets trivsel 4,7 4,8 4,8
Informasjon 4,3 4,1 4,3
Barnets utvikling 4,7 4,7 4,7
Medvirkning 4,3 4,6 4,4
Henting og levering 4,4 4,3 4,5
Tilvenning og skolestart 4,5 4,7 4,6
Tilfredshet 4,5 4,7 4,6

Bildet: Enhetsleder Beate Stømne Frigstad og assisterende styrer Marit Håverstad

Aktuelle linker

Kontaktinformasjon