Formannskapet 2019-2023

I perioden 2019-2023 består formannskapet av følgende personer:

Navn: Parti: Varamedlem:
Gro-Anita Mykjåland (ordfører) Sp 1. Kaja Molle Honnemyr
Berit Hauan Sp  
Øyvind Honnemyr Sp  
Terje Møkjåland Krf 1. Sidsel Frafjord
Tor Håkon Thomassen Krf  
Kristin Kartevoll Myhren H 1. Jan Andre Myhren
Alfred Øyna Fjermeros H  

Ansvarsområde

Formannskapet har de oppgaver som etter kommunelovens §5-6 er tillagt formannskapet. Dette innebærer behandling av økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak med innstilling til kommunestyret. Utover dette avgir formannskapet innstilling til kommunestyret i alle økonomi- og budsjettsaker som går utover den myndighet formannskapet selv er tillagt gjennom gjeldende delegasjonsreglement.
 
I tillegg er utvalget tillagt følgende saksområder:
  • Valgstyre
  • Kommuneplanutvalg
  • Næringssaker
  • Administrasjonsutvalg (i disse sakene utvides formannskapet med to representanter fra de ansattes organisasjoner)
Andre saker som ikke faller naturlig inn under andre utvalgs saksområde.

Tilknytta elementer

Kontaktinformasjon