Saksdokumenter

Tjenesteutvalget gjennomførte sitt siste møte onsdag 28. august kl. 18.00, og hadde følgende saker til behandling:

  • Evaluering av ordningen med utvidede åpningstider i barnehagene 2019
  • Reguleringsendring Iveland gård, boligplanen. Planvedtak.
  • Høring - Regional plan for Kristiansandsregionen (ATP planen).
  • Referatsaker

Saksdokumenter

Formannskapet samles tirsdag 3. september kl. 09.00, og har følgende saker til behandling:

  • Nybygg og ombygging Skaiå Barnehage
  • Evaluering av ordningen med utvidede åpningstider i barnehagene 2019
  • Revidering av selskapsavtale på grunn av kommune- og fylkessammenslåing
  • Høring - Regional plan for Kristiansandsregionen (ATP planen).
  • Referatsaker

Styringsgruppen for plan- og byggeprosjekter møtes ved Skaiå barnehage for befaring kl. 09.00. Saksbehandlingen starter på kommunehuset kl. 10.00.

Saksdokumenter 

Kontaktinformasjon