Forhåndsstemmegivningen gjennomføres på Iveland kommunehus, servicetorget, til og med siste fredag før valget - det vil si fredag 8. september.
Åpningstiden er kl. 09.00 - 14.00.
Videre gis det et utvidet tilbud med kveldsåpent torsdagene 31. august og 7. september. Disse dagene holder vi åpent til kl. 18.00.

Det vil bli anledning til å forhåndsstemme på Iveland omsorgssenter. Vi kommer tilbake til tidspunktet noe senere.