Begrenser arrangementer og samling av mennesker

Hastevedtak fra kommuneoverlegen i Iveland kommune:

Med bakgrunn i den pågående pandemisituasjonen, med dokumentert innenlands ukontrollert smittespredning og de massive og omfattende tiltak som er satt i verk for å begrense smittespredning, må vi strengt følge opp kravet om begrensning av arrangementer og organisert samling av mennesker.
Det er derfor nødvendig å nedlegge forbud mot samlinger av mer enn 10 personer som har preg av å være en «fest». 

Dette for å redusere smittefaren i forbindelse med fysisk aktivitet, fysisk nærhet og mulig annen ukritisk atferd forbundet med bruk av alkohol/rusmidler. Hjemmel for vedtaket er smittevernlovens § 4-1 pkt a, og § 4-1 femte ledd.

Videre er idrettshall, gymsaler og utendørs idrettsanlegg stengt inntil videre. Dette vil bli skiltet.