Informasjon

Forskriften ble fastsatt 28. juni 2018, og den er hjemlet i forurensningsloven og energiloven. Det er kommunen som er ansvarlig for å følge opp de fleste av punktene i den nye forskriften. Du finner en link til forskriften i tilknytning til denne artikkelen.

Kontaktinformasjon