Kom med innspill til planprogram

Vi oppfordrer alle som er interessert i barn og unges oppvekst i Iveland kommune til å komme med innspill til planen. Prosjektplanen beskriver framdrift, prosjektgruppe og rammer for innhold.

Høringsfristen er 6 uker, men vi håper at de fleste innspillene kommer så fort som mulig, og senest innen 21. mars. Alle gode, konstruktive og kritiske forslag ønskes velkommen. Slik kommer vi nærmere vår visjon som er:

I Iveland får alle barn og unge muligheten til å bli den beste utgaven av seg selv

Aktuelle linker:

Kontaktinformasjon