Statistikken fra SSB viser følgende:

  • Fødsler: 22 (varierer mellom 4 og 8 per kvartal)
  • Døde: 11 (varierer mellom 0 og 6 per kvartal)
  • Innflytting: 87 (varierer mellom 15 og 29 per kvartal)
  • Utflytting: 75 (varierer mellom 9 og 43 per kvartal)
     

Innbyggertallet i Iveland kommune er per 1. oktober på 1332 personer. Vi har opplevd en liten tilbakegang siste kvartal.