Fire kvinner på søkerlista

Vår nyoppretta prosjektstilling som vernepleier skal styrke vårt arbeid innen habilitering og rehabilitering. Prosjektperioden er fra 1. november 2019 - 31. desember 2020, med muligheter for forlengelse.

Kontaktinformasjon