Dette betyr at det blir etablert en fibersentral på Vatnestrøm neste år.

Cato Christensen opplyser videre:

Vi vil så bygge ut til beboerne i hovedområdet, samtidig som vi har muligheter for å ekspandere ut til de øvrige grendene utifra mottatte interesselister. Det er utifra disse listene vi kan kalkulere de øvrige områdene for å få en oversikt over hva det koster å bygge til de som faktisk vil ha. Er kostnadene for høye tar vi dialogmøter med kontaktpersonene for grendene for å diskutere alternativer for å kunne realisere fiberutbyggingen i de sitt område. Vi understreker at det er Altifiber sitt mål å nå til siste hus og hytte. Dette viser seg å være mulig i kommune etter kommune nå i vårt nedslagsfelt. I alle prosjekt ligger det investeringsmidler fra Altifiber som grunnlag og så har vi eksempler på dugnad/NKOM/kommunal drahjelp på prosjekter hvor det er nødvendig med ekstra innsats. Vi håper derfor interesselistene kommer inn til oss så fort som mulig slik at disse prosessene kan startes.

De øvrige grendene i tilkytning til Vatnestrøm oppfordres til å melde inn sin interesse gjennom en kontaktperson i hver enkelt grend, så fort det er praktisk mulig.