Salgsleder Cato Christenen opplyser om at Altifiber AS nå skal starte salgsarbeid på Vatnestrøm.
Det inviteres til informasjonsmøte på Vatnestrøm oppvekstsenter mandag 10. oktober kl. 19.00. Altifiber AS er avhengig av en betydelig mengde interessenter for å kjøre i gang dette hovedprosjektet, så alle som sokner til området oppfordres til å komme på møte mandag kveld. 

Kartet du finner i tilknytning til denne saken viser hovedprosjektet der salgsarbeidet nå starter. Det presiseres at hovedprosjektet per 5. oktober nå inkl. butikken og de 3-4 hustandene like ved. De som bor utenfor hovedområdet bør også stille opp på dette informasjonsmøte. Dersom interessen utenfor hovedområdet er stor vil Altifiber AS vurdere utvidelse av prosjektet.