Lokal støtteordning

Formålet med regelverket er å sikre at flest mulige av Iveland kommune sine innbyggere får muligheten til å etablere bredbåndslinjer basert på fiber helt inn i huset. Alle private fastboende i Iveland kommune kan søke om anleggsbidrag etter dette reglementet.
Informasjon om kriterier for å få støtte, satser for egeninnsats etc finner du i reglement for støtte til fiberutbygging (pdf), vedtatt av kommunestyret 7. februar 2019.

Fremgangsmåte for søknad om støtte til fiberutbygging:

  1. Dugnadsområdene med sine kontaktpersoner presenterer en interesseliste til aktuell leverandør
  2. Leverandøren beregner kostnader knyttet til en tradisjonell utbygging. Kostnadsberegningen er veiledende, og gir alle parter en tanke om hva man står ovenfor. Kontaktperson(er) og leverandør kan om ønskelig og ved behov møtes og vurdere kostnadskutt. Leverandøren presenterer evt en ny kostnadskalkyle.
  3. Kontaktpersonen sender inn elektronisk søknad til kommunen om støtte til fiberutbygging. 
  4. Kommunen behandler søknaden og gir tilbakemelding om vedtak.
  5. Ferdig resultat presenteres kundene i dugnadsområdet. Godtas dette, tegnes det kontrakter mellom leverandør og de berørte og arbeidet kan begynne.
  6. Tilskuddet utbetales til hver enkelt tilknyttet husstand.

 

Nasjonal støtteordning

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) forvalter den nasjonale tilskuddsordningen til breibåndutbygging og kan gi tilskudd til større prosjekter pr 2019. Det er bare kommuner eller fylkeskommuner som kan søke om nasjonale tilskudd. Det er er imidlertid ikke noe i veien for at flere offentlige eller private partnere kan samarbeide med kommunen om lokale forundersøkelser og prosjektplanlegging som grunnlag for en søknad.

Prosjekter som kvalifiserer til Nkom-søknad må meldes inn til Iveland kommune innen 15. november hvert kalenderår.

Mer informasjon om tilskuddsordningen finner du på nettsidene til Nkom - velg fanen "Bredbånd". 

Søknadsskjema - kontaktinformasjon

Benytt vårt elektroniske skjema ved søknad om støtte.

Kontaktinformasjon: