Bonusordning ved 100% stilling

Iveland kommune har behov for ferievikarer innen pleie og omsorg i perioden 21. juni - 15. august 2021. Vi søker etter kvalifiserte vikarer til følgende tjenesteområder:

  • Hjemmesykepleien
  • Sykehjem
  • Kjøkken
  • Renhold
  • Vaskeri
  • Hjemmehjelp
  • Brukerstyrt personlig assistenter (BPA)

Det er viktig at du i søknaden oppgir hvilken periode du kan arbeide. Søkere som kan jobbe hele ferieperioden vil bli prioritert. Iveland kommune åpner opp for at du som er mellom 16 -18 år også kan søke og bli vurdert som ferievikar. Søkere til hjemmesykepleien må være fylt 18 år og ha førerkort. Søkere til hjemmehjelp må kunne disponere egen bil. Dersom det er spesielle ønsker om hvilket tjenestested du vil jobbe på, bør du skrive det i søknaden.
For ferievikarer som binder seg opp til 100 % stilling i 6 eller 8 uker i hovedferien tilbys bonusordning.

 

Les hele annonsen og søk her (søknadsfrist 1. mars)