Stillingsannonsen

  • Timeantall pr. uke i juli vil være ca. 24
  • Timeantall pr. uke i juni og august vil være 6 timer
  • Da det medfølger transport av utstyr mellom noen oppdrag så må personen ha moped/bil
  • Da noen oppdrag begynner allerede i juni så ønskes tiltredelse så fort som mulig

Les hele stillingsannonsen 

Kontaktinformasjon