Avtalen som er inngått med Nettpartner gjelder vedlikehold av veilysanlegg i sju kommuner i Agder inkl. Iveland kommune. Avtalen gjelder frem til juli 2018.