Iveland kommune har abonnert på denne tjenesten i omlag ett år.